Herbestemming Rijksmonumenten

Herbestemming Rijksmonumenten

De Wittenberg, Amsterdam

In opdacht van de Diakonie en Stadsherstel Amsterdam is in 2012 onderzoek gedaan naar de herbestemming van De Wittenberg ten behoeve van levensloopbestendige appartementen voor senioren.