Amsterdams Monumenten Fonds

Amsterdams Monumenten Fonds

De Duif

De huidige kerk dankt haar naam aan een voorganger, het 17e-eeuwse schuilkerkje 'Het Vrededuifje' dat ooit aan de Kerkstraat stond. De eerste steen voor de huidige Duifkerk, ontworpen door Leidse architect Th. Molkenboer, werd in april 1857 gelegd. Door gebrek aan geld raakte de kerk in de loop van de 20ste eeuw steeds verder in verval. Meer dan vijfentwintig jaar heeft het gebouw ingepakt gestaan omdat de monumentale voorgevel los was geraakt. Dit gevaar is inmiddels verdwenen. Na een intensieve restauratie door het Amsterdams Monumenten Fonds is De Duif in 2002 heropend. Bij die restauratie zijn onder lagen muurverf de originele wandschilderingen weer tevoorschijn gekomen.

Amsterdams Monumenten Fonds

Van 1990-2000 was Maarten de Boer directeur en tevens oprichter van het Amsterdams Monumenten Fonds. Het AMF hield zich bezig met de aankoop, restauratie, verhuur en exploitatie van bedreigde rijksmonumenten in Amsterdam. In het jaar 2000 is het AMF onderdeel geworden van Stadsherstel Amsterdam.