Amsterdams Monumenten Fonds

Amsterdams Monumenten Fonds

De Duif

De huidige kerk dankt haar naam aan een voorganger, het 17e-eeuwse schuilkerkje 'Het Vrededuifje' dat ooit aan de Kerkstraat stond. De eerste steen voor de huidige …

lees meer >

Bureau Weesperzijde: Restauraties & Vastgoed

Bureau Weesperzijde: Restauraties & Vastgoed

Haarlemmerpoort

De Haarlemmerpoort ofwel ‘Willemspoort’ aan het Haarlemmerplein is de vijfde Haarlemmerpoort die voorkomt in de geschiedenis van Amsterdam. Bij elke …

lees meer >

Monumenten

Monumenten

Bureau Weesperzijde is gespecialiseerd in aankoop, restauratie en exploitatie van monumenten en incourant vastgoed.

In de afgelopen jaren zijn wij ondermeer betrokken geweest bij de plannen voor de restauratie van de Haarlemmerpoort en het behoud van kerkgebouw De Duif. Momenteel …

lees meer >

Mobiliteit

Mobiliteit

Bureau Weesperzijde is een aantal jaren betrokken bij het bevorderen van de mobiliteit in Nederland.

In de praktijk sta als automobilist in de file als je wilt rijden en moet je eindeloos rondjes rijden als je in de stad wilt parkeren. En het openbaar vervoer blijft het …

lees meer >

Ondergronds parkeren

Ondergronds parkeren

Volautomatische garage onder de Boerenwetering, Amsterdam

Om de Amsterdamse binnenstad en de negentiende eeuwse wijken ook op langere termijn leefbaar en aantrekkelijk te houden, moet de schaarse openbare ruimte weer …

lees meer >

Ondergronds

Ondergronds

Stichting Amsterdam Ondergronds is geboren uit een groeiende fascinatie voor wat er zich allemaal bevindt onder het maaiveld van Amsterdam.

lees meer >

Herbestemming Rijksmonumenten

Herbestemming Rijksmonumenten

De Wittenberg, Amsterdam

In opdacht van de Diakonie en Stadsherstel Amsterdam is in 2012 onderzoek gedaan naar de herbestemming van De Wittenberg ten behoeve van levensloopbestendige appartementen …

lees meer >

terug